Home Letselschadeadvocaat

Informatie en advies over letselschadeadvocaat | Jurist voor Letselschade

 

Heeft u een ongeval gehad? Waarbij u letselschade hebt opgelopen? Schakel dan een No-Cure No-Pay letselschade-advocaat in. Wanneer kunt u aanspraak maken op letselschade? Bij een ongeval is er veelal een slachtoffer en een veroorzaker. Zodra aantoonbaar is dat de veroorzaker mogelijk door nalatigheid danwel onverantwoord “on”bewust gedrag het ongeval heeft veroorzaakt, dan is de letselschade in deze verwijtbaar aan de veroorzaker. De veroorzaker kan dan een persoon zijn, echter de verantwoordelijkheid kan ook liggen bij een organisatie, bedrijf of overheidsinstelling. Veelal is namelijk een werkgever verantwoordelijkheid voor de acties en daden van het personeel. Letselschade is er in gradaties van materiële schade tot ernstige langdurige fysieke of geestelijke letselschade. Het is dus ook van belang om letselschade vergoeding van de veroorzaker te verkrijgen. Bent u dus betrokken geweest bij een ongeval dan horen wij als letselschade-advocaten dat graag.

Verwijtbaarheid

Letselschade komt ongelegen en heeft mogelijk een negatieve invloed op uw verdere leven. Af en toe kan letselschade levenslang invloed hebben. U heeft door het ongeval continu een prothese nodig, uw geestelijke vermogen is gereduceerd tot dat van een kind, enzovoorts. Letselschade kan zeer ingrijpende gevolgen hebben, zo ook voor uw inkomen. U heeft dan ook het recht om verhaal te halen bij de veroorzaker door letselschade vergoeding te vorderen. Uiteraard moet er een causaal verband zijn tussen de geleden letselschade en de veroorzaker waarmee verwijtbaarheid van de letselschade kan worden aangetoond. Bij levenslange ingrijpende letselschade kan de letselschade vergoeding aanzienlijk zijn. Schakel daartoe dan ook gespecialiseerde letselschade-advocaten in om uw letselschade te verhalen.

Persoonlijke verwijtbaarheid

Er zijn vele situaties denkbaar waarbij een persoon u mogelijk onbedoeld iets aandoet waardoor u letselschade oploopt. Verkeersongevallen zijn wel het meest bekend daarbij. Van achteren oprijden, aangereden fietsers of voetgangers, onoplettende vrachtwagen chauffeurs, dronken automobilisten, enzovoorts. Letselschade kan verschillende oorzaken hebben, maar de gevolgen zijn vaak net zo erg. Bovendien heeft u als zwakke verkeersdeelnemer vaak aanzienlijk letselschade waar dan ook een aanzienlijk smartengeld tegenover mag staan. Om zwaar levenslang durende letselschade goed te compenseren dient u adequaat juridische bijstand hebben van een letselschade-advocaat. Benader ons dan ook dan behandelen wij uw case gratis op basis van No-Cure No-Pay. Zo loopt u als slachtoffer nooit zelf enig financieel risico.

Ondernemingen en instellingen

Acties door personeel uitgevoerd wat leidt tot letselschade valt onder de verantwoordelijkheid van de onderneming of instelling zelf. Uiteraard treft de veroorzaker blaam echter de letselschade wordt door de organisatie gedragen. Denk maar bijvoorbeeld aan gebrekkige producten, diensten die niet aansluiten bij de verwachtingen en letselschade geven. Uiteraard is dit te triest voor woorden echter letselschade komt in alle rangen en standen voor, ondernemers, bedrijven, ziekenhuizen, overheidsinstellingen, enzovoorts. Heeft u dan ook letselschade ontstaan door toedoen van een product, bedrijf, dienst of instelling dan horen wij dat graag! U heeft namelijk juridische bijstand nodig om verhaal te kunnen halen bij een dergelijke instantie. Heeft u dan ook vragen, stel ze gerust. Onze letselschade-advocaten staan voor u klaar.

Vergoeding letselschade-advocaat

Zodra u ons letselschade-advocaten team benadert staan wij u gratis bij om zo uw kansen in te kunnen schatten. Op basis van uw verhaal en onze kennis en ervaring in letselschade cases schatten wij uw kansen in en kunnen we een letselschade procedure tegen de veroorzaker beginnen. Tijdens het proces tot de uitspraak bent u geen onkosten kwijt. Daarmee is het inschakelen van onze letselschade-advocaten een laagdrempelige manier om verhaal te kunnen halen bij de veroorzaker. Komt het tot een positief oordeel dan betaalt u ons een percentage van het verkregen smartengeld. U ziet letselschade-advocaten werken op basis van No-Cure No-Pay waardoor u dus geen risico loopt.

 

Radioweg 2
1324 KW Almere

Postbus 60194
1320 AE Almere